Al jaren selecteer ik velden spinaziezaad voor een Japans zaadbedrijf, dat in Nederland zaad produceert. Het gaat hierbij vooral om moederlijnen die in kassen worden geteeld, en hybrides die buiten worden geteeld. Omdat ik dit werk al jaren doe, is het meedenken met de teler, en vervolgens samen met de productie-manager adviseren van de teler, een onderdeel van dit werk geworden.

 

Naast het selekteren bezoek ik velden om te inspecteren, daarover te rapporteren, en te helpen bij het opstarten van de oogst. In de winter laat ik mij inhuren voor het beoordelen van zuiverheidsproeven, die in kassen worden uitgevoerd.

 

Ook met de productie van uienzaad heb ik inmiddels enige ervaring opgedaan, maar op dat terrein ben ik zeker nog geen specialist.

 

Het werken in de zaadsector is bijzonder interessant en leerzaam, mede omdat je in een internationale context werkt. Omdat het werk in deze sector mij erg goed bevalt, wil ik hierin graag meer opdrachten verwerven, met name voor de winterperiode.

home          akkerbouw        zaaizaad-productie        kunstmest(strooien)          Frankrijk          contact

RolfvandenBerg.nl